Så här åker du lift med cykel

I Vallåsen Bike Park kan du välja själv om du vill trampa upp eller ta liften. Har du inte åkt lift med din cykel tidigare? Titta på filmen nedan, och vi hjälper dig självklart på plats!

Att åka lift med cykel

Påstig

1. En till två cyklar per stol -1 på varje sida
2. Vänta in nedfälld stol – varannan stol är uppfälld
3. Stig på vid markeringarna på rampen – håll cykeln på utsidan av rampen
4. Häng sadelns framkant på kroken. Håll gärna i cykeln
5. Fäll ner bygeln
Önskar du hjälp? Stig på framme vid liftvärdens högra sida så lyfter vi upp cykeln åt dig

Avstig

Lyft av cykeln
– håll cykeln utanför rampen
Kliv av på den röda markeringen
– gå snabbt åt sidan