Regler vid cykling

När du cyklar i Vallåsen Bike Park gäller följande regler:

 1. All cykling sker på egen risk. Välj cykelleder utifrån din egen kunskapsnivå. Hjälp andra som råkat ut för en olycka.
 2. Visa hänsyn mot andra trafikanter. Vandrare och andra trafikanter kan förekomma på cykellederna. Sakta ner vid möte och omkörning, gör dem uppmärksam på att du vill passera. Den som kommer uppifrån/bakifrån har alltid väjningsplikt. Var särskilt uppmärksam där leder går ihop eller korsar varandra.
 3. Anpassa farten. Se till att kunna stanna före oförutsedda hinder. Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlek
 4. Stanna inte i onödan där sikten är begränsad. Bakom krön, kurvor och brantare backar är det särskilt olämpligt att stanna.
 5. Visa respekt för naturen. Stör inte djuren och skräpa inte ner. Naturen är känslig, därför är det endast tillåtet att cykla på godkända cykelleder.
 6. Det är cyklistens ansvar att känna till reglerna. Följ skyltar och anvisningar för liftåkning och cykling.
 7. Hjälm är obligatorisk vid cykling. Rekommenderad skyddsutrustning utöver hjälm är ryggplatta, knäskydd och armbågsskydd.
 8. Berusade eller drogpåverkade avvias. Alkohol och droger försämrar omdöme och prestationsförmåga vilket ökar riskerna för alla som vistas på Vallåsen.
 9. Liftkorten är personliga. Personer som försöker åka lift utan personligt eller giltigt liftkort kan krävas på en kontrollavgift á 1500 SEK.
 10. Cyklisten är ansvarig för sin cykel. Det är cyklisten ansvar att cykeln inte smutsar ner eller skadar andra personer, liftarna eller andra faciliteter.

Den som bryter mot dessa regler kan ställas till ansvar för detta.

Villkor för bokning

 1. Avbokning skall ske senast kl. 15.00 dagen innan ankomstdagen via E-mail med bifogat bokningsnummer till avbokning@vallasenbikepark.se. OBS! Inga avbokningar görs per telefon.
  Pengarna återbetalas då förutom en administrativ avgift på 100 kr per cykel. Sker avbokningen efter kl. 15.00 dagen innan ankomstdagen görs ingen återbetalning.
 2. Vid ej utnyttjad utrustning eller liftkort sker ingen återbetalning.
 3. Er bokning är fullbordad och godkänd då Ni fått en skriftlig bekräftelse med bokningsnummer, kontrollera att ni angett rätt e-mailadress.
 4. Bokningsnummer samt giltig fotolegitimation på hyrestagaren måste medtagas vid uthämtning av den förbokade utrustningen.
 5. Bokad cykel kan endast hämtas ut den dagen den skall användas.
 6. Ni godkänner i och med bokningen att vi registrerar Era personuppgifter (enligt GDPR) och att Ni kan mottaga utskick från Vallåsen.

Allmänna regler vid hyra av cykel

 1. Giltig fotolegimation skall alltid uppvisas vid hyra av cykel. Det räcker att en person i sällskapet kan legitimera sig och det är då den person som ansvarar för all hyrd utrustning.
 2. Hyrestagaren ansvarar själv för cykeln, stöld samt skada uppkommen genom ovarsamhet ersätts av hyrestagaren. Om hyrestagaren är under 18 år så bär målsman ansvaret.
 3. Era rättigheter, skyldigheter samt liftkortsbestämmelser enligt ök. Kov/ko-SLAO finns i ”Viktigt att veta…” Begär att få den i liftkortskassan eller i skiduthyrningen. Finns även på www.slao.se.